Diseño para bandeja con el busto de Guillermo de Orange (El capitán prudente)

DE BRY, Theodor (Lieja 1528 - Frankfurt 1598).
Diseño para bandeja con el busto de Guillermo de Orange (El capitán prudente).
Buril, h. 1588
Diametro 120 mm.
Firmado "THE DE BRI.F.ET.EX". Con la inscripción "DE HOOPMAN VAN WEISHEYT / LE CAPITAINE PRVDENT" y "THE DE BRI.F.ET.EX" y los textos "De Dieu ... zele" y "De Wijsheijt ... inden raet".

Referencias bibliográficas:
Hollstein 178

Más detalles

Inscripción en el anillo central:
"LE VRAY COMMENCEMENT DICELLE / C'EST CRAINDRE DIEU DU ARDAT ZELE ; DE DIEU VIENT TOUTE SAPIENCE / C'EST DE LUY SEUL QUELLE COMENCE / ET DEMEURE INFAILLIBLEMENT ETERNELLEMENT".

Inscripción en el anillo exterior:
"DE WIJSHEIJT WELCK GHEWEEST HEEFT VOOR ALLE TIJDEN / SOECKT GODSALEGHE VREDE TOT SLANDTS BEURYDEN / EN HOUT DE PRINSCHEN IN EEN GHRUSTEN STAET / SIJ BEMINT DE WAERHEIJT EN WILT GHEENSINS LIJDEN / LEUGHEN NOCH BEDROCH RECHTUEERDICH IS AL HAER DAET / SALICH IS DOUERHEIJT DIESE BEHOUT INDEN RAET".